Koduleheküljele

PA015: TÖÖTATUD TUNNID PÕHITEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI (2009-2017, KVARTALID)

Märkused

Töötatud tunnid tegevusalal kokku = 100%
Hõlmatud on töölepingu, teenistuslepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötajad.