Koduleheküljele

PA016: TÖÖTAJATE KESKMINE ARV, TAANDATUD TÄISTÖÖAJALE, JA SELLE JAOTUS PÕHITEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI (2009-2017, KVARTALID)

Märkused

Hõlmatud on töölepingu, teenistuslepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötajad.