Koduleheküljele

PA017: PALGASTATISTIKA ÜLDKOGUM, VALIM, VASTANUD JA VASTAMISPROTSENT PÕHITEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI (2009-2017, KVARTALID)

Märkused

Vastanute hulka on arvatud ettevõtted ja asutused, kes on kvartalis vähemalt ühes kuus vastanud, ning likvideerimisest teatanud ettevõtted ja asutused. Vaatlus ei hõlma mittetulundusühingute andmeid.