Koduleheküljele

PA21: KESKMINE BRUTO- JA NETOKUUPALK MAAKONNA JÄRGI (KVARTALID)

Märkused

Hõlmatud on töölepingu, teenistuslepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötajad.
2017. ja 2018. aasta andmed on haldusreformi eelse jaotuse järgi.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).