Koduleheküljele

PA23: TÖÖTATUD TUNNID MAAKONNA JÄRGI (KVARTALID)

Märkused

Hõlmatud on töölepingu, teenistuslepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötajad.
2017. ja 2018. aasta andmed on haldusreformi eelse jaotuse järgi.