Koduleheküljele

PA33: TÖÖTATUD TUNNID ETTEVÕTTE (ASUTUSE, ORGANISATSIOONI) OMANIKU LIIGI JÄRGI (2000-2017, KVARTALID)

Märkused

Hõlmatud on töölepingu, teenistuslepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötajad.