Koduleheküljele

PA634: TÄIS- JA OSALISE TÖÖAJAGA TÖÖTAJATE KESKMINE BRUTOTUNNITASU SOO, AMETIALA PEARÜHMA JA TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI, OKTOOBER

Märkused

Mõõtühik: eurot
Andmed on 'Ametite klassifikaator 2008' järgi.
2010. aasta andmed on eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).