Koduleheküljele

PA638: TÄIS- JA OSALISE TÖÖAJAGA TÖÖTAJATE KESKMINE BRUTOTUNNITASU SOO, LEPINGU LIIGI JA TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI, OKTOOBER

Märkused

Mõõtühik: eurot

2010. aasta andmed on eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).