Koduleheküljele

PA639: TÄIS- JA OSALISE TÖÖAJAGA TÖÖTAJATE KESKMINE BRUTOTUNNITASU SOO, HARIDUSTASEME JA AMETIALA PEARÜHMA JÄRGI, OKTOOBER 2010

Märkused

Mõõtühik: eurot
- nähtust ei esinenud.
Andmed on 'Ametite klassifikaator 2008' järgi.
2010. aasta andmed on eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).