Koduleheküljele

PA714: TÄIS- JA OSALISE TÖÖAJAGA TÖÖTAJATE KESKMINE BRUTOTUNNITASU SOO, AMETIALA PEARÜHMA JA TEGEVUSALA (EMTAK 2003) JÄRGI, OKTOOBER (2005-2008)

Märkused

Mõõtühik: eurot
- nähtust ei esinenud.
Andmed on eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).
Andmed on 'Ametite klassifikaator 1999' järgi. Uue ametite klassifikaatori ja tegevusalade klassifikaatori järgi jätkatakse andmete avaldamist tabelis PA634: Täis- ja osalise tööajaga töötajate keskmine brutotunnitasu soo, ametiala pearühma ja tegevusala (EMTAK 2008) järgi, oktoober.