Koduleheküljele

PA91: KESKMINE BRUTOKUUPALK PÕHITEGEVUSALA JÄRGI (1992-2001)

Märkused

Järgmiste perioodide andmed leiab tabelist ''Keskmine bruto- ja netopalk põhitegevusala järgi''.
Andmed on eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).

Aasta:
1998**:
** Ümberarvestatud keskmine brutokuupalk ilma ravikindlustushüvitiseta.

Aasta:
1999***:
*** 1999. aasta brutokuupalga muutus on esitatud 1998. aasta ümberarvestatud andmete suhtes, mis ei sisalda ravikindlustushüvitist.

Tegevusala:
Hulgi- ja jaemüük ...*:
* Hulgi- ja jaemüük; mootorsõidukite, mootorrataste ja isiklike tarbeesemete ning kodumasinate remont.