Koduleheküljele

PM028: KASUTATAV PÕLLUMAJANDUSMAA MAAKONNA JÄRGI (2004-2017)

Märkused

Mõõtühik: hektarit
. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte.
.. Andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad.
Kasutatava põllumajandusmaa hulka on arvestatud põllumajandustootmises kasutatav ja ka heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes säilitatav maa.
Kogu Eesti – põllumajanduslike majapidamiste ja põllumajanduslike kodumajapidamiste andmed.
Ei ole jaotatud maakonna järgi – põllumajanduslike kodumajapidamiste ja põllumajanduslike majapidamiste koduaedade andmed.
Maakonnad kokku (põllumajanduslikud majapidamised) – ei sisalda põllumajanduslike majapidamiste koduaedade andmeid.
Maakonniti – põllumajanduslike majapidamiste andmed (ei sisalda põllumajanduslike majapidamiste koduaedade andmeid).
Järgmiste perioodide andmed on tabelis PM0281: Põllumajandusmaa ja -kultuurid.

Põllumajandusmaa liik / põllukultuur:
Püsirohumaa sööda tootmiseks:
Alates 2003. aastast arvestatakse haritavale maale rajatud üle viie aasta vanune pikaajaline rohumaa loodusliku rohumaa hulgas.