Koduleheküljele

PM068: ORGAANILISTE VÄETISE KASUTAMINE ARUANDEAASTA SAAGILE MAAKONNA JÄRGI (2007-2014)

Märkused

Kogu Eesti - põllumajanduslike majapidamiste ja põllumajanduslike kodumajapidamiste andmed.
Maakonniti - põllumajanduslike majapidamiste andmed põllumajanduslike kodumajapidamisteta.
Maakonnad kokku (põllumajanduslikud majapidamised) - alates 2014. aastast ei sisalda põllumajanduslike majapidamiste koduaedade andmeid.
Ei ole jaotatud maakonna järgi (põllumajanduslikud kodumajapidamised)- alates 2014. aastast hõlmab põllumajanduslike kodumajapidamiste ja põllumajanduslike majapidamiste koduaedade andmeid.