Koduleheküljele

PM20: TERAVILJA RESSURSS JA KASUTAMINE LIIGI JÄRGI

Märkused

. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte.
Kahe viimase perioodi andmeid võidakse täpsustada.
Alates 2017.aastast on kasutatud Eurostati uut metoodikat, mille kohaselt arvestusperioodiks on kalendriaasta ja teise taseme töötlusega tooteid ei hõlmata. Kuna teraviljadest kaetakse vaid osa liike, siis teraviljade summat kokku ei arvutata.
Metoodika muutuse tõttu ei ole andmed alates 2017. aastast varasematega otseselt võrreldavad.

Teravilja liik:
Nisu***:
*** Eestis ei kasvatata kõvanisu.

Teravilja liik:
Muu teravili****:
**** Kuni 2016. aastani on muu teravilja hulgas mais, tritik, sorgo, tatar, segavili ja hirss. Eestis kasvatatakse segavilja, tritikut ja tatart. Alates 2017. aastast on muu teravilja all näidatud ainult mais.

Näitaja:
..tööstuslik tarbimine*, tonni:
* Alkohoolsete jookide ja muude toodete valmistamiseks, v.a toit ja loomasööt.

Näitaja:
....tarbimine inimese kohta (tootekaalus)**, kilogrammi:
** Arvestuses on kasutatud rahvaarvu aruandeaasta 1. jaanuari seisuga.