Koduleheküljele

PM22: RIISI RESSURSS JA KASUTAMINE LIIGI JÄRGI (2000-2014)

Märkused

Kahe viimase perioodi andmeid võidakse täpsustada.

Näitaja:
Toodang*, tonni:
* Eestis ei toodeta riisi.

Näitaja:
..tööstuslik tarbimine**, tonni:
** V.a toidu ja loomasööda valmistamiseks.

Näitaja:
....tarbimine inimese kohta***, kilogrammi:
*** Arvestuses on kasutatud aruandeaasta keskmist rahvaarvu.