Koduleheküljele

PM27: VIINAMARJAVEINI RESSURSS JA KASUTAMINE (1999-2017)

Märkused

Kahe viimase perioodi andmeid võidakse täpsustada.
Alates perioodist 1. august 2009 - 31. juuli 2010 - kaitstud päritolunimetusega (KPN) vein, sisaldab ka seni kehtinud kvaliteetveini. Tootemääratlused veinitoodetele on sätestatud EL Nõukogu määrusega (EÜ) nr 479/2008 29. aprillist 2008, mis käsitleb uut veinituru ühist korraldust ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1493/1999 17. maist 1999.
Perioodi 1. august 2016 - 31. juuli 2017 andmed on esialgsed.
Perioodi 1. august 2015 - 31. juuli 2016 andmed on korrigeeritud 14.03.2017.

Näitaja:
Toodang*, hektoliitrit:
* Eestis ei kasvatata veiniviinamarja.

Näitaja:
..tööstuslik tarbimine**, hektoliitrit:
** Alkohoolsete jookide valmistamiseks destilleerimisel.

Näitaja:
....tarbimine inimese kohta***, liitrit:
*** Arvestuses on kasutatud rahvaarvu aruandeaasta 1. jaanuari seisuga.