Koduleheküljele

PM28: SUHKRU JA SUHKRUT SISALDAVATE TOODETE RESSURSS JA KASUTAMINE (1999-2014)

Märkused

Kahe viimase perioodi andmeid võidakse täpsustada.
* Arvestus sisaldab valget suhkrut ja tooteid, millele on magustamiseks lisatud suhkrut. Suhkrut sisaldavad tooted on ümber arvestatud valgeks suhkruks.

Näitaja:
Toodang**, tonni:
** Eestis ei toodeta valget suhkrut.

Näitaja:
..tööstuslik tarbimine***, tonni:
*** Alkohoolsete jookide ja muude toodete valmistamiseks, v.a toit ja loomasööt.

Näitaja:
....tarbimine inimese kohta****, kilogrammi:
**** Arvestuses on kasutatud rahvaarvu aruandeaasta 1. jaanuari seisuga.

Periood:
1. juuli 2006 - 30. september 2007 [5]*:
[5]* Perioodi 1. juuli 2006 - 30. september 2007 andmed ei ole võrreldavad ülejäänud perioodide andmetega, sest perioodi pikkus on 15 kuud. Ülejäänud perioodide pikkus on 12 kuud.