Koduleheküljele

PM29: MEE RESSURSS JA KASUTAMINE

Märkused

Kahe viimase perioodi andmeid võidakse täpsustada.
2017. a mee ressursi andmed avaldatakse esmakordselt kalendriaasta kohta.

Näitaja:
..tarbimine inimese kohta*, kilogrammi:
* Arvestuses on kasutatud rahvaarvu aruandeaasta 1. jaanuari seisuga.

Periood:
1. juuli 2006 - 30. september 2007**:
** Perioodi 1. juuli 2006 - 30. september 2007 andmed ei ole võrreldavad ülejäänud perioodide andmetega, sest perioodi pikkus on 15 kuud. Ülejäänud perioodide pikkus on 12 kuud.