Koduleheküljele

PM30: KUIVATATUD KAUNVILJA RESSURSS JA KASUTAMINE (1999-2014)

Märkused

Kahe viimase perioodi andmeid võidakse täpsustada.
Perioodi lõpu varu, tarbimise kokku ja loomasöödana tarbimise 1. juuli 2012 - 30. juuni 2013 andmed on korrigeeritud 15.12.2014.

Näitaja:
....tarbimine inimese kohta, kilogrammi:
Arvestuses on kasutatud rahvaarvu aruandeaasta 1. jaanuari seisuga. Aastate 2000–2013 andmed on korrigeeritud rahvaarvu ümberarvutuste tõttu 17.02.2014.