Koduleheküljele

PM31: KARTULI RESSURSS JA KASUTAMINE

Märkused

Kahe viimase perioodi andmeid võidakse täpsustada.

Näitaja:
..tööstuslik tarbimine, tonni:
Tärklise, alkohoolsete jookide ja muude toodete valmistamiseks, v.a toit ja loomasööt.

Näitaja:
....tarbimine inimese kohta, kilogrammi:
Arvestuses on kasutatud rahvaarvu aruandeaasta 1. jaanuari seisuga.
1. juuli 1999 - 30. juuni 2013 andmed on korrigeeritud 25.03.2014 rahvaarvu korrigeerimise tõttu.