Koduleheküljele

PM33: VÄRSKE KÖÖGIVILJA RESSURSS JA KASUTAMINE

Märkused

Kahe viimase perioodi andmeid võidakse täpsustada.
2017. a andmed avaldatakse esmakordselt kalendriaasta kohta.
Alates 2015/2016 saagiaastast varude muutust ei hinnata.

Näitaja:
..tööstuslik tarbimine, tonni:
V.a toidu ja loomasööda valmistamiseks.

Näitaja:
..inimtarbimine, tonni:
Inimtarbimine sisaldab nii värskelt tarbitud kui ka töötlemiseks minevat kogust. Viimane sisaldab ka eksporditavate toodete kogust.