Koduleheküljele

PM38: TAIMSE RASVA JA ÕLI RESSURSS JA KASUTAMINE* (1999-2013)

Märkused

* Ümber arvestatud toorõliks.
Kahe viimase perioodi andmeid võidakse täpsustada.
Perioodi 1. juuli 2012 - 30. juuni 2013 impordi ja toodangu andmed ei võimalda määrata koguressurssi ja selle jaotust.

Näitaja:
..tööstuslik tarbimine**, tonni:
** Margariini, muude rasvade, õli, kosmeetika-, farmaatsia- ja teiste keemiatööstustoodete valmistamiseks.

Näitaja:
....tarbimine inimese kohta***, kilogrammi:
*** Arvestuses on kasutatud rahvaarvu aruandeaasta 1. jaanuari seisuga.
1. juuli 1999 - 30. juuni 2012 andmed on korrigeeritud 16.06.2014.