Koduleheküljele

PM42: LIHA RESSURSS JA KASUTAMINE

Märkused

Kahe viimase perioodi andmeid võidakse täpsustada.
. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte.
.. Andmed puuduvad või on avaldamiseks ebakindlad.
Ümardamise tõttu ei võrdu tabelis arvude summa alati summaarse näitarvuga. Erinevus võib olla kuni paar viimase koha ühikut.
Alates 2018. aastast ei arvestata varusid.
Liha import ja eksport sisaldab elusloomade importi- ja eksporti tapaks

Näitaja:
Toodang*, tuhat tonni:
* Eesti territooriumil tapetud loomad pluss elusloomade eksport miinus elusloomade import.

Näitaja:
....tarbimine inimese kohta**, kilogrammi:
** Arvestuses on kasutatud aruandeaasta 1. jaanuari rahvaarvu.