Koduleheküljele

PM45: MUNA RESSURSS JA KASUTAMINE

Märkused

Ühe muna arvestuslik kaal on 62,5 grammi.
Kahe viimase perioodi andmeid võidakse täpsustada.

Näitaja:
..tööstuslik tarbimine*, tuhat tonni:
* V.a toidu ja loomasööda valmistamiseks.

Näitaja:
....tarbimine inimese kohta**, kilogrammi:
** Arvestuses on kasutatud rahvaarvu aruandeaasta 1. jaanuari seisuga.

Näitaja:
....tarbimine inimese kohta**, tükki:
** Arvestuses on kasutatud rahvaarvu aruandeaasta 1. jaanuari seisuga.