Koduleheküljele

RAA0051: SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKT MAAKONNA JA MAJANDUSSEKTORI JÄRGI (ESA 2010)

Märkused

1995. - 2017. aasta andmed on korrigeeritud 13.12.2019.
2017. ja 2018. aasta andmed on 2017. aasta haldusreformi järgse jaotuse järgi.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).

Komponent/Majandussektor:
Tööstus ja ehitus*:
* (B-F) Mäetööstus; töötlev tööstus; elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus; ehitus.

Komponent/Majandussektor:
Teenused*:
* (G-T) Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont; veondus ja laondus; majutus ja toitlustus; info ja side; finants- ja kindlustustegevus; kinnisvaraalane tegevus; kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus; haldus- ja abitegevused; avalik haldus ja riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus; haridus; tervishoid ja sotsiaalhoolekanne; kunst, meelelahutus ja vaba aeg; muud teenindavad tegevused; kodumajapidamised kui tööandjad ja muud tegevused.