Koduleheküljele

RAA0052: SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKT PIIRKONNA JA TEGEVUSALA JÄRGI (ESA 2010)

Märkused

1995. - 2017. aasta andmed on korrigeeritud 13.12.2019.
2017. ja 2018. aasta andmed on 2017. aasta haldusreformi järgse jaotuse järgi.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).

Komponent/ Tegevusala (EMTAK 2008):
..elektrienergia, veevarustus*:
* (D, E) Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus.

Komponent/ Tegevusala (EMTAK 2008):
..äriteenused*:
* (G-N) Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont; veondus ja laondus; majutus ja toitlustus; info ja side; finants- ja kindlustustegevus; kinnisvaraalane tegevus; kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus; haldus- ja abitegevused.

Komponent/ Tegevusala (EMTAK 2008):
..avalik haldus, haridus, tervishoid; muud teenused*:
* (O-T) Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus; haridus; tervishoid ja sotsiaalhoolekanne; kunst, meelelahutus ja vaba aeg; muud teenindavad tegevused; kodumajapidamised kui tööandjad ja muud tegevused.