Koduleheküljele

RAA0053: SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKT AHELDAMISE MEETODIL PIIRKONNA JÄRGI (ESA 2010)

Märkused

1995. - 2017. aasta andmed on korrigeeritud 13.12.2019.
2017. ja 2018. aasta andmed on 2017. aasta haldusreformi järgse jaotuse järgi.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).