Koduleheküljele

RL0739: PEREKONNAD (V.A ÜKSIKISAD) JA NENDE LIIKMED PEREKONNA TÜÜBI, ALLA 18-AASTASTE LASTE ARVU, NAISE HARIDUSTASEME JA MAAKONNA JÄRGI, 31. DETSEMBER 2011

Märkused

Perekonda käsitletakse kitsamas, perekonnatuuma mõistes (vt mõistet „perekond (perekonnatuum)“). Tabel hõlmab tavaleibkondadesse kuuluvaid perekonnatuumi ja nende liikmeid (ehk perekonnaliikmeid).
Tabel ei hõlma samasoolisi vabaabielupaare.