Koduleheküljele

RLE07: EESTI EMAKEELEGA PÜSIELANIKUD MURDEKEELE OSKUSE JA SOO JÄRGI, 31. DETSEMBER 2011

Märkused

Esialgsed andmed.
Murdekeele oskuse andmed esitatakse 3-aastaste ja vanemate isikute kohta.
Murrete jaotust murrakuteks (kihelkondadeks) vaata rubriigist ''Mõisted ja metoodika''.