Koduleheküljele

RR024: RIIGIEELARVESSE LAEKUNUD MAKSUD (KVARTALID)

Märkused

Mõõtühik: tuhat eurot
Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
Maamaksu andmed on kohalikesse eelarvetesse laekunud maksude tabelites.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).

Näitaja:
Maksud*:
* Ei sisalda kohalikele omavalitsustele edasikantavat füüsilise isiku tulumaksu.

Näitaja:
Tulumaks*:
* Ei sisalda kohalikele omavalitsustele edasikantavat füüsilise isiku tulumaksu.

Näitaja:
..füüsilise isiku tulumaks*:
* Alates 2013. aastast sisaldab nii riigieelarvesse kui ka kohalikele omavalitsustele laekuvat füüsilise isiku tulumaksu.