Koduleheküljele

RR055: VALITSEMISSEKTORI TULUD JA KULUD SEKTORI JÄRGI (ESA 2010)

Märkused

Mõõtühik: miljonit eurot
Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
23.09.2015 muutus tulumaksu kajastamine: kogu kogutav tulumaks kirjendatakse keskvalitsuse allsektori tuludes ning tulude kohalike omavalitsuste allsektorile edasiandmine kajastub valitsemissektori sisestes siiretes.
2016. - 2019. aasta andmed on korrigeeritud 23.09.2020.

Näitaja:
P.11+P.12+P.131 Turutoodang ...*:
* P.11+P.12+P.131 Turutoodang, enda lõpptarbeks toodetud toodang ja muu turuväline toodang majanduslikult mitteolulise hinnaga.