Koduleheküljele

RR055: VALITSEMISSEKTORI TULUD JA KULUD SEKTORI JÄRGI (ESA 2010)

Märkused

Mõõtühik: miljonit eurot
Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
23.09.2015 muutus tulumaksu kajastamine: kogu kogutav tulumaks kirjendatakse keskvalitsuse allsektori tuludes ning tulude kohalike omavalitsuste allsektorile edasiandmine kajastub valitsemissektori sisestes siiretes.
2015. aasta andmed on korrigeeritud 24.03.2017.
2015. ja 2016. aasta andmed on korrigeeritud 10.10.2017.

Näitaja:
P.11+P.12+P.131 Turutoodang ...*:
* P.11+P.12+P.131 Turutoodang, enda lõpptarbeks toodetud toodang ja muu turuväline toodang majanduslikult mitteolulise hinnaga.