Koduleheküljele

RV0212: RAHVASTIK AASTA ALGUSES JA AASTAKESKMINE RAHVAARV SOO JA VANUSE JÄRGI

Märkused

Alates 1. jaanuarist 2016 on Statistikaametis kasutusel uus rahvaarvu arvutamise metoodika ja inimeste elukoha allikas, mida tuleb muutuste analüüsimisel arvestada. Täpsem info mõistete ja metoodika all.
Andmed 85-aastaste ning vanemate kohta on lisatud 02.09.2016.