Koduleheküljele

RV0213: RAHVAARVU MUUTUSE KOMPONENDID MAAKONNA JÄRGI

Märkused

Alates 1. jaanuarist 2016 on Statistikaametis kasutusel uus rahvaarvu arvutamise metoodika ja inimeste elukoha allikas, mida tuleb muutuste analüüsimisel arvestada. Elukohaks on isikute rahvastikuregistrijärgne elukoht, selle puudumisel kajastuvad isikud jaotises ''Maakond teadmata''. Täpsem info mõistete ja metoodika all.

Näitaja:
Statistiline korrigeerimine:
Kuni 2014. aastani k.a võib vaadelda registreerimata välisrändena; 2015 - metoodika muutusest ja üleminekust loendusel märgitud elukohalt rahvastikuregistris registreeritud elukohale tingitud vahe.