Koduleheküljele

RV022: RAHVASTIK SOO, VANUSERÜHMA JA MAAKONNA JÄRGI, 1. JAANUAR

Märkused

* Muudatusi haldusjaotuses vaata mõisted ja metoodika rubriigist ''Klassifikaatorid''.
Alates 1. jaanuarist 2016 on Statistikaametis kasutusel uus rahvaarvu arvutamise metoodika ja inimeste elukoha allikas, mida tuleb muutuste analüüsimisel arvestada. Elukohaks on isikute rahvastikuregistrijärgne elukoht, selle puudumisel kajastuvad isikud jaotises ''Maakond teadmata''. Täpsem info mõistete ja metoodika all.