Koduleheküljele

RV0221: RAHVASTIK SOO, VANUSERÜHMA JA MAAKONNA JÄRGI, 1. JAANUAR. EESTLASED

Märkused

* Muudatusi haldusjaotuses vaata mõisted ja metoodika rubriigist ''Klassifikaatorid''.
2000.-2011. aasta on ümberarvutatud rahvaarvudega uuendamata.
2012. ja 2013. aasta andmed on ümber arvutatud 10.06.2014.