Koduleheküljele

RV0282U: RAHVASTIK SOO, VANUSERÜHMA JA 2017. AASTA HALDUSREFORMI JÄRGSE ELUKOHA JÄRGI, 1. JAANUAR

Märkused

Valga maakonna väikelinnalise asustuspiirkonna 2018. aasta andmed on uuendatud 15.02.2019.