Koduleheküljele

RV032: SÜNNID, SURMAD JA LOOMULIK IIVE SOO JA MAAKONNA JÄRGI

Märkused

2017. aasta andmed on esitatud reformijärgse haldusjaotuse põhjal. 2017. aasta andmete võrdlemisel varasematega tuleb arvestada haldusjaotuse muutusega.