Koduleheküljele

RV05: LAHUTUSTE ESIALGSED REGISTEERIMISANDMED REGISTREERIMISKOHA JA -KUU JÄRGI

Märkused

Andmed sisaldavad kuu jooksul Eesti perekonnaseisuasutustes ja kohtutes registreeritud abielulahutusi.