Koduleheküljele

RV122: ELUSSÜNDINUD EMA VANUSE, MAAKONNA JA ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI. EESTLASED

Märkused

Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.