Koduleheküljele

RV142U: ELUSSÜNDINUD EMA VANUSE, HARIDUSTASEME JA ASUSTUSPIIRKONNA LIIGI JÄRGI, HALDUSJAOTUS SEISUGA 01.01.2018

Märkused

Linnalisse ja väikelinnalisse asustuspiirkonda kuuluvad asulad, kus suurem osa elanikest elavad piirkondades, kus rahvastiku tihetus on suurem, kui 200 inimest km2-l ja rahvaarv sellise tihedusega klastris on suurem, kui 5000 inimest.
Maaline asustuspiirkond on asulad, kus rahvastiku tihedus on väiksem kui 200 inimest km² või kui tihedama asustusega piirkondade rahvaarv on alla 5000 elaniku.