Koduleheküljele

RV146: ELUSSÜNDINUD EMA VANUSE, SOTSIAAL-MAJANDUSLIKU SEISUNDI JA ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI

Märkused

Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.
Alates 2011. aastast on töövõimetud muude mitteaktiivsete hulgas.
2013. aasta töötavate ja muude mitteaktiivsete andmed on korrigeeritud 29.05.2015