Koduleheküljele

RV261: LAHUTAJAD SOO JA HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI

Märkused

Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.
* Muudatusi haldusjaotuses vaata mõisted ja metoodika rubriigist ''Klassifikaatorid''.
2014. ja 2015. aasta andmed on korrigeeritud 21.06.2017.
2016. aasta andmed on korrigeeritud 27.10.2017.