Koduleheküljele

RV288: LAHUTUSED LAHUTAMISKUU, MEHE ELUKOHA JA ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI

Märkused

Andmed asustusüksuse liigi ja elukoha kohta on esitatud mehe elukoha järgi.
Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.
2014. ja 2015. aasta andmed on korrigeeritud 21.06.2017.