Koduleheküljele

RV351: LAHUTUSED ÜHISTE ALAEALISTE LASTE ARVU, MEHE ELUKOHA JA ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI. MÕLEMAD ABIKAASAD EESTLASED

Märkused

Andmed asustusüksuse liigi ja elukoha kohta on esitatud mehe elukoha järgi.
Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.
2015. aasta andmed on korrigeeritud 21.06.2017.
2016. aasta andmed on korrigeeritud 27.10.2017.