Koduleheküljele

RV351U: LAHUTUSED ÜHISTE ALAEALISTE LASTE ARVU, MEHE ELUKOHA JA ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI. MÕLEMAD ABIKAASAD EESTLASED. HALDUSJAOTUS SEISUGA 01.01.2018

Märkused

Andmed asustuspiirkonna liigi ja elukoha kohta on esitatud mehe elukoha järgi.
Linnalisse ja väikelinnalisse asustuspiirkonda kuuluvad asulad, kus suurem osa elanikest elavad piirkondades, kus rahvastiku tihedus on suurem kui 200 inimest km²-l ja rahvaarv sellise tihedusega klastris on suurem kui 5000 inimest.
Maaline asustuspiirkond on asulad, kus rahvastiku tihedus on väiksem kui 200 inimest km² või kui tihedama asustusega piirkondade rahvaarv on alla 5000 elaniku.