Koduleheküljele

RV37: LAHUTANUD SOTSIAAL-MAJANDUSLIKU SEISUNDI, ELUKOHA, SOO JA VANUSERÜHMA JÄRGI

Märkused

Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.
2014. ja 2015. aasta andmed on korrigeeritud 21.06.2017.

Sotsiaal-majanduslik seisund:
Töövõimetu*:
* Alates 2011. aastast kuulub kategooria ''Pensionär'' alla.

Sotsiaal-majanduslik seisund:
Kinnipeetav*:
* Alates 2011. aastast kuulub kategooria ''Muu mittetöötav'' alla.

Sotsiaal-majanduslik seisund:
Lapsehoolduspuhkusel*:
* Kuni 2011. aastani kuulus kategooria ''Töötav'' alla.

Sotsiaal-majanduslik seisund:
Muu mittetöötav*:
* Kuni 2011. aastani kuulus kategooria ''Kodune'' alla.