Koduleheküljele

RV37U: LAHUTANUD SOTSIAAL-MAJANDUSLIKU SEISUNDI, ELUKOHA, SOO JA VANUSERÜHMA JÄRGI, HALDUSJAOTUS SEISUGA 01.01.2018

Märkused

Linnalisse ja väikelinnalisse asustuspiirkonda kuuluvad asulad, kus suurem osa elanikest elavad piirkondades, kus rahvastiku tihedus on suurem kui 200 inimest km²-l ja rahvaarv sellise tihedusega klastris on suurem kui 5000 inimest.
Maaline asustuspiirkond on asulad, kus rahvastiku tihedus on väiksem kui 200 inimest km² või kui tihedama asustusega piirkondade rahvaarv on alla 5000 elaniku.

Sotsiaal-majanduslik seisund:
Töövõimetu*:
* Alates 2011. aastast kuulub kategooria ''Pensionär'' alla.

Sotsiaal-majanduslik seisund:
Kinnipeetav*:
* Alates 2011. aastast kuulub kategooria ''Muu mittetöötav'' alla.

Sotsiaal-majanduslik seisund:
Lapsehoolduspuhkusel*:
* Kuni 2011. aastani kuulus kategooria ''Töötav'' alla.

Sotsiaal-majanduslik seisund:
Muu mittetöötav*:
* Kuni 2011. aastani kuulus kategooria ''Kodune'' alla.