Koduleheküljele

RV0291: RAHVAARV, PINDALA JA ASUSTUSTIHEDUS HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI, 1. JAANUAR

Märkused

Pindala on ilma Peipsi järve Eestile kuuluva osa ja Võrtsjärve pindalata.
Alates 1. jaanuarist 2016 on Statistikaametis kasutusel uus rahvaarvu arvutamise metoodika ja inimeste elukoha allikas, mida tuleb muutuste analüüsimisel arvestada. Elukohaks on isikute rahvastikuregistrijärgne elukoht, selle puudumisel kajastuvad isikud jaotises ''Maakond teadmata''. Täpsem info mõistete ja metoodika all.
2000.-2007. aasta andmed (nii rahvastik kui ka territoorium) on 2007. aasta lõpu haldusjaotuse seisuga.
Kohtla-Nõmme 2015. ja 2016. aasta 1. jaanuari andmed on korrigeeritud 13.04.2017.
Ümardamise tõttu ei võrdu kohalike omavalitsusüksuste pindalade summa alati maakonna pindalaga.
* Muudatusi haldusjaotuses vaata mõisted ja metoodika rubriigist ''Klassifikaatorid''.

Haldusüksus või asustusüksuse liik:
....Lavassaare alev:
Kuni aastani 2013 Lavassaare valla koosseisus.