Koduleheküljele

SK51: TÖÖTUSKINDLUSTUSHÜVITISE SAAJAD MAAKONNA JÄRGI (KVARTALID)

Märkused

Maakond - Töötukassa maakondlik osakond, kus hüvitise saaja on töötuna arvel.
Aasta jooksul hüvitist saanud isikute koguarv ei võrdu kvartalite jooksul hüvitist saanud isikute summaga, sest üks isik võib saada hüvitist mitmes kvartalis.
Kogu Eestis hüvitist saanud isikute arv võib olla väiksem maakondades hüvitist saanud isikute summast, sest töötu võib olla osa perioodi arvel ühes maakonnas ja osa perioodi teises maakonnas.