Koduleheküljele

SK52: TÖÖTUSKINDLUSTUSHÜVITISE SAAJAD MAAKONNA JÄRGI (KUUD)

Märkused

Maakond - Töötukassa maakondlik osakond, kus hüvitise saaja on töötuna arvel.
Aasta jooksul hüvitist saanud isikute koguarv ei võrdu kuude jooksul hüvitist saanud isikute summaga, sest üks isik võib saada hüvitist mitmes kuus.
Kogu Eestis hüvitist saanud isikute arv võib olla väiksem maakondades hüvitist saanud isikute summast, sest töötu võib olla osa perioodi arvel ühes maakonnas ja osa perioodi teises maakonnas.